Circa GroupAS will hold annual general meeting on May 28th 2024 at 09:00 CET as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.

Circa Group AS vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 28. mai 2024 kl. 09:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

 

2024 AGM Notice     Agenda item 7 – candidate CVs

For registration, proxy and advance voting:

Click here to register

To join the Annual General Meeting:

Click here to join