Oslo, 20. mai 2022 – Circa og Valmet har signert en intensjonsavtale om å optimalisere Furacell™-produksjonsprosessen i stor skala gjennom ReSolute-prosjektet og fremtidige storskala-fabrikker. Valmet vil være hovedleverandøren av prosessteknologi og utstyr, og skal aktivt bidra til å akselerere utviklingen av Circas storskala-fabrikker. Samarbeidet vil i betydelig grad styrke Circas evne til å bygge og levere på sine planer om å bli en storskala-produsent av bærekraftige biokjemikalier.

Etter å ha jobbet tett med Valmet de siste seks månedene, er Circa og Valmet nå stolte av å kunne kunngjøre inngåelsen av en intensjonsavtale for et langsiktig partnerskap. Arbeidet har ført til at ReSolute-fabrikken oppgraderer sitt årlige produksjonsmål til 1.100 tonn av bio-løsemiddelet Cyrene™.  Produksjonsprosessen utnytter tilgang på intern energi fra biokull som skapes i prosessen, noe som også øker bærekraftsprofilen på fabrikken. Etter designoppgraderingen vil ReSolute i stor grad tilsvare en småskala-versjon av den større FC6-fabrikken. En langsiktig strategisk tilnærming til utviklingen av Furacell™-prosessen vil redusere kostnads- og tidsrisikoen for fremtidige fabrikker.

Det avtalte langsiktige målet er å utvikle produksjonsklare Furacell™-moduler for 10-15 tusen tonn per år (ktpa), som kan operere separat eller sammen, avhengig av tilgang på råvarer og infrastruktur lokalt. Gjennom dette vil Circa levere på sitt primære mål om å produsere mer enn 80 ktpa Cyrene™ innen 2030, og utfylle Valmets visjon om å være en foretrukken partner i de raskt voksende biokjemiske markedene.

«Det er nødvendig å etablere strategiske relasjoner med sterke industripartnere for å levere på Circas ambisjoner med dagens utfordrende globale omgivelser. Vi er veldig glade for å slå oss sammen med Valmet, som gir solid støtte til Circas vekstambisjoner og utnytter Valmets sterke fokus på å drive det grønne skiftet. Partnerskapet vil fokusere på å gjennomføre ReSolute-prosjektet, bygge ekspertise og bidra til en god utvikling av FC6, som er vårt første kommersielle anlegg i stor skala», sier Tony Duncan, administrerende direktør i Circa Group.

Valmet er en global og ledende leverandør av energiløsninger med mer enn 220 år i bransjen. Deres erfaring med teknologi som «fluidised bed boilers» og biomasse-til-energi-løsninger vil være en betydelig ressurs for vellykket realisering og optimalisering av Furacell™-produksjonsprosessen i stor skala. Valmet har som mål å være utstyrs- og prosessleverandøren for biomassehåndtering, pyrolyse- og energiproduksjon og anleggsautomatisering av Circas fremtidige fabrikker i kommersiell skala.

«Bærekraft er kjernen i Valmets forretningsstrategi og drift. Ved å tilby erfaring og ekspertise for å støtte selskaper som Circa vil Valmet nå sine egne mål med å konvertere fornybare ressurser til bærekraftige resultater. Vi har blitt svært imponert over teamet og ambisjonene hos Circa og ser frem til å jobbe tett med dem for å realisere målene deres», sier Bertel Karlstedt, president for forretningsområdet Pulp and Energy i Valmet.

Etter inngåelse av denne avtalen vil Circa og Valmet fokusere på å realisere ReSolute-prosjektet, og starte konseptarbeidet med å prosjektere FC6-anlegget i andre halvdel av 2022.

Om Circa

Circa Group ble etablert i 2006. Selskapet konverterer biologisk avfall til avanserte biokjemikalier ved hjelp av sin proprietære Furacell™-prosess. Produktporteføljen er under utvikling og omfatter smakstilsetninger, biopolymerer og bio-løsemidler som Cyrene™, et alternativ til tradisjonelle fossilbaserte løsemidler. Circa utvinner verdi av bioavfall gjennom å skape nye- og erstatningskjemikalier fra fornybare innsatsfaktorer. Samtidig møter selskapet den økende etterspørselen etter biobaserte alternativer som er drivere for en mer bærekraftig sirkulærøkonomi. I mars 2021 ble Circa Group notert på Euronext Growth i Oslo (CIRCA).

www.circa-group.com

Om Valmet    

Valmet er en ledende global utvikler og leverandør av prosessteknologier, automasjon og tjenester til tremasse-, papir- og energiindustrien. Med sine automasjonssystemer betjener Valmet i tillegg en bred base av prosessindustrier.

Valmet har som mål å bli verdensledende i å betjene sine kunder. Valmets 17 000 fagfolk jobber tett på kundene og er forpliktet til å forbedre kundenes ytelse – hver dag.

Selskapet har over 220 års industrihistorie og en sterk merittliste innen kontinuerlig forbedring og fornyelse. I 2022 ble en stor milepæl nådd da selskapet Neles ble fusjonert inn i Valmet. Det sammenslåtte selskapets nettoomsetning i 2021 var rundt 4,5 milliarder euro basert på de respektive selskapstallene.

Valmets aksjer er notert på Nasdaq Helsinki og hovedkontoret er i Espoo, Finland.

Investorkontakt Circa Group                                                                       

Tone Leivestad, Chief Financial Officer

Circa Group AS

[email protected]

Tlf: +47 406 39 455

Mediekontakt

Scott Engebrigtsen

Hill+Knowlton Norge

[email protected]

Tlf: +47 900 43 484