Oslo, 27. mai 2021

Circa Group AS (Euronext Growth Oslo: CIRCA) la i dag frem sine resultater for f0rste kvartal 2021. I l0pet av kvartalet sa hentet Circa over EUR 50 millioner i egenkapitalfinansiering med etterf0lgende notering pa Euronext Growth Oslo. Circa er na fullfinansiert til a bygge ReSolute™-fabrikken i Frankrike, en 1 000 tonns Levoglucosenone (LGO) og Cyrene™ fabrikk. ReSolute™ -prosjektet, som ledes av Circa og bestar av 11 andre partnere, opplever fortsatt sterk st0tte regionalt og fra EU.

ReSolute™-prosjektet beveger seg fremover i henhold til tidsplan og budsjett. Selskapet er for 0yeblikket i sluttfasen av verifikasjonstester med de viktigste maskin-og utstyrsleverand0rene, og alle tester har sa langt gatt som forventet. Circa annonserte nylig signering av Head ofTerms-avtale med eieren av fabrikk-omradet, en viktig avtale for ReSolute™-prosjektet. Circa har ogsa igangsatt en prosess for a utforske ytterlige foredlingsmuligheter for biprodukter (biokull) fra Furacell™-produksjonsprosessen. Samtidig, sa er selskapet i sluttfasen av forhandlingene for a konvertere intensjonsavtaler om avtak med kjemikaliedistribut0rer til salgsavtaler for ReSolute™-produksjonsvolumene.

Circa har arbeidet i over 15 ar med a utvikle og patentere Furacell™-produksjonsprosessen, og i parallel! brukt betydelige ressurser pa a utdanne markedet om biokjemikalier samt kommersialisering av var egne portef0lje med biokjemikalier, hovedsakelig l0semiddelet Cyrene™ . Vi er utrolig takknemlige for den sterke st0tten vi har fatt fra lokalsamfunnet og lokale st0ttespillere, samt fra internasjonale selskap og samarbeidspartnere. EU Horizon 2020 Flagship-tilskuddet som vi mottok i andre halvdel av 2020, og den vellykkede kapitalinnhentingen gjennomf0rt i f0rste kvartal i ar, har satt ass i en utmerket posisjon for a levere pa vart 10fte om storskala­produksjon av biokjemikalier, sier Tony Duncan, CEO i Circa Group AS.

Circa hadde begrenset med inntekter i kvartalet og forventer ikke vesentlige inntekter i forkant av oppstart av ReSolute™-fabrikken i f0rste kvartal 2023. Kostnader i kvartalet relaterer seg hovedsakelig til l0nn, inkludert etablerte insentivplaner, og kostnader relatert til noteringen pa Euronext Growth Oslo. Per 31. mars 2021, sa hadde Circa en kontantposisjon pa omtrent EUR 49 millioner og totale eiendeler pa omtrent EUR 49 millioner. Circa hadde egenkapital pa omtrent EUR 43 millioner per 31. mars 2021.